Μια άκρως σατυρική κωμωδία – επιθεώρηση . Παρουσιάζομε τα προβλήματα των Ελλήνων και όχι μόνο τόσο στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα. Με χιούμορ και με μοναδικό σκοπό το γέλιο μέσα από διάφορα σκετσονούμερα  δείχνουμε το πώς μπορούν να συνυπάρχουν στην εποχή μας διαφορετικοί λαοί. Τούρκοι – Έλληνες – Γερμανοί-Μετανάστες. Τι αντέχουμε και τι όχι , τι μας ενοχλεί ,τι θέλουμε , τι είναι απαγορευμένο ,τι μπορεί να γίνει. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί αλλά και ο θεατής. Δυο ώρες γέλιο. Δυο ώρες νοσταλγίας ,συγκίνησης ,ψυχικής ηρεμίας.